Menedżer inwestycyjny w funduszu venture capital YouNick Mint. Na co dzień zajmuje się scoutingiem projektów naukowych, które mają potencjał do komercjalizacji. Współpracuje z twórcami w zakresie dopasowania produktów do potrzeb klientów, wypracowania modelu biznesowego, strategii wejścia na rynek. W Younick zajmuje się także wsparciem spółek portfelowych kładąc nacisk na potrzeby klientów, a nie na analizowanie excelowskich arkuszy.

Wcześniej związany z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, gdzie utworzył fundusz zalążkowy, który zainwestował w 13 spółek technologicznych (największe sukcesy odnoszą PhotoHiTech, IC Solutions), nadzorował projekty doradcze z zakresu badania kultury innowacyjnej w przedsiębiorstwach i wymiany między młodymi i doświadczonymi przedsiębiorcami w ramach programu Erasmus For Young Entrepreneurs.

Absolwent programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, gdzie rozwinął wiedzę z zakresu design thinking.  W wolnych chwilach stara się pokonywać „życiówki” na długich dystansach.