Naukowiec, wynalazca, dydaktyk, pasjonat Design Thinking. Absolwent programu Top500 Innovators 40.8 (Uniwersytet Stanforda, jesień 2013). Od tego czasu kilkakrotnie organizował i prowadził warsztaty z wykorzystaniem metodyki DT. Waldemar pracuje, jako adiunkt na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Głównym obszarem jego działalności naukowej i dydaktycznej jest zastosowanie innowacyjnych metod pomiarowych w badaniach geomorfologicznych, szczególnie na obszarach trudnodostępnych. Przez wiele lat realizował projekty badawcze z tego zakresu w Arktyce. Jest autorem urządzenia RBT opatentowanego w UP RP i EPO.  W zespole odpowiedzialny za utrzymanie relacji z podmiotami zewnętrznymi wydarzenia i sprawy organizacyjne.