I DESIGN to wydarzenie organizowane przez członków Koła Naukowego Design Thinking Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jesteśmy ludźmi z pasją, którzy chcą aktywnie działać, podejmować nowe wyzwania i w sposób twórczy realizować projekty, mające rzeczywisty i pożyteczny wpływ na otoczenie. Cechuje nas ciekawość świata i chęć do ciągłego uczenia się oraz doskonalenia swoich kompetencji. Jesteśmy otwarci na ludzi, szukamy tego co nietypowe, chcemy inspirować siebie i innych, dobrze się przy tym bawiąc. Wierzymy, że zgrana grupa osiągnie zawsze więcej niż nawet najbardziej wybitna jednostka. Dlatego praca w zespole, radość wspólnego tworzenia, łączenie w jedno różnych wizji, doświadczeń i umiejętności jest dla nas największą wartością. Skupiamy się na rozwoju naszych zainteresowań, a dzięki spojrzeniu z różnych perspektyw i wzajemnej motywacji nawet skromne idee rozbudowujemy do imponujących rozmiarów. Na każdym etapie działań towarzyszy nam myśl MORE CREATIVE.