Kierownik Działu Centrum Transferu Technologii Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, metodyk i trener design thinking, odpowiedzialny w szczególności za kwestie praw własności intelektualnej projektów DT w SHOPA Design Thinking Workspace. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Warszawskiego oraz Programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w USA.

Przeprowadza audyty innowacyjności, badawczo-rozwojowe, wspiera komercjalizację naukowców, ocenia pomysły na biznes oraz wnioski o dofinansowanie w ramach programów regionalnych i krajowych. Niepoprawny optymista, fan kawy, produktywności i prędkości.