Studentka Kreatywności Społecznej oraz Informacji w e-społeczeństwie na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wiceprzewodnicząca dwóch kół naukowych oraz członek Samorządu Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Pasjonatka aktywności społecznej i odkrywania nowych rozwiązań.  Posiada umiejętność zarządzania czasem i sobą, jak również pracą zespołu. Jej otwarty katalog zainteresowań zawiera kreatywność, kulturę, nowoczesne technologie, social media, nowoczesne techniki edukacji. Z radością i zaciekawieniem buduje swoje doświadczenie. W zespole odpowiada za oprawę fotograficzną, wizualizację i aktualizację strony internetowej zespołu lubelskiego.