Dyplom magistra chemii otrzymał w roku 1997 na Uniwersytecie im. I. Franka we Lwowie, a stopień doktora w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie w roku 2004. Po zakończeniu stażu podoktorskiego, w latach 2004-2006 na uniwersytecie Queens w Kanadzie, powrócił do Polski gdzie został zatrudniony na stanowisku adiunkta na UMCS. Opublikował ponad 40 publikacji naukowych, był współautorem książek oraz rozdziałów, jest członkiem IUPAC: oddziału Chemii Organicznej i Biomolekularnej również komitetów Zielonej Chemii oraz CHEMRAWN, pracował na rzecz sekcji heterocyklicznej czasopisma SYNFACTS. Od 2014 roku jest edytorem naczelnym czasopisma Current Chemistry Letters. W 2013 roku w ramach programu szkoleniowego Top500 Inovators, zgłębiał swoją wiedzę i szlifował umiejętności z zakresu twórczego myślenia, innowacyjności oraz przywództwa na Uniwersytecie Stanforda. W wolnym czasie interesuje się fotografią oraz filozofią i popularyzacją nauki i edukacji. Jego zadania w zespole to kontakt ze sponsorami, moderacja warsztatów.