Natalia Rapa

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki twórczości. Ponoć, skuteczny futurolog innowacji w obszarze edukacji. Posiada sześcioletnie doświadczenie dydaktyczno-badawcze w zakresie innowacyjnej edukacji rozszerzone o kontekst zagraniczny (USA, Finlandia). Metodologii myślenia projektowego uczyła się od osób tworzących na co dzień świat Walta Disneya. Z jednej strony – moderator pracy kreatywnej, a z drugiej – facylitator/edukator kreatywności. Zarówno w sposób naukowy, jak i popularnonaukowy pisze o edukacji innowacyjnej oraz metodologiach pracy kreatywnej. Na co dzień walczy z wyłącznym sprowadzaniem myślenia kreatywnego do pomysłowości (#ideator) oraz aktywności artystycznej (#art bias). Na swoim koncie posiada szereg projektów z zakresu metodologii pracy kreatywnej dla sektora edukacji (od przedszkola po uniwersytet) oraz naukowo-badawczego. Od samego początku związana z ideą Festiwalu Design Thinkingu w Lublinie. W zespole,  poza opracowaniem konceptu merytorycznego prelekcji i warsztatów,  koordynuje współprace z partnerami zewnętrznymi Festiwalu na poziomie lokalnym.
Kontakt: rapanataliapl@gmail.com