Ekspert w obszarze doskonalenia kompetencji menedżerskich oraz zarządzania złożonymi projektami rozwojowymi. Trener, coach, wykładowca akademicki, właściciel firmy szkoleniowo – consultingowej  Szymonek- Stec ACADEMY, której głównym celem jest dostarczanie  ludziom i organizacjom narzędzi niezbędnych do wypełnienia luki pomiędzy wiedzą, a działaniem, by w pełni potrafili wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce.

Absolwentka  studiów MBA w Oxford Brooks University, a także Zarządzania i Marketingu, Public Relations i Psychologii Zarządzania oraz Psychologii Społecznej w SWPS we Wrocławiu. Coach, certyfikowany trener biznesu i rozwoju osobistego. Certyfikowany moderator Design Thinking.

Jako HR Director oraz Training and Development Manager była odpowiedzialna za wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie budowy potencjału intelektualnego, zarządzania talentami oraz zarządzania wiedzą. Specjalizuje się w projektach mających na celu zarządzanie zmianą, obejmujące m.in. optymalizację funkcji HR, modelowanie kultury organizacji, rozwój strategii komunikacji  i budowanie zaangażowania pracowników.

Międzynarodowy Praktyk i Master Programowania Neurolingwistycznego oraz Time Line TherapyTM. Absolwent licznych kursów i szkoleń z zakresu perswazji, motywacji osiągnięć, wystąpień publicznych. Uczyła się m.in. u takich sław, jak: Brian Tracy, Robert Cialdini, Les Brown, Anthony Robbins, Kevin Hogan, Andy Harrington, Jacek Santorski i wielu innych.