Otrzymał tytuł magistra informatyki na Politechnice Poznańskiej w 2012 roku. Jego praca magisterska opisuje innowacyjną metodę szacowania poboru mocy przez serwery HPC i otrzymała wiele nagród. Jego badania skupiają się na efektywności energetycznej w systemach obliczeniowych. Współpracuje z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym – aktywnie brał udział w wielu narodowych i międzynarodowych projektach naukowych, takich jak CoolEmAll, COST Action IC0804, FiPS, M2DC.

Obecnie skupia się na komercjalizacji badań naukowych. Jest współzałożycielem startupu Grinfinity, oferującego narzędzia do efektywności energetycznej w infrastrukturze IT. Mateusz jest absolwentem programu TOP 500 Innovators, w ramach którego odbył 9-tygodniowy staż na Uniwersytetach Cambridge oraz Oxford. Zakres programu dotyczył komercjalizacji badań naukowych, innowacyjnej przedsiębiorczości oraz zarządzania biznesem.