Zawodowo związana z tematyką transferu wiedzy i technologii w obszarze nauk kognitywnych oraz projektowaniem produktów. Koordynatorka projektów na pograniczu nauki i sztuki, bio-artu oraz gospodarki kreatywnej. Absolwentka Ekonomii oraz Zarządzania Projektami Badawczymi.  Stypendystka m.in. Deutsche Stiftung Denkmalschutz, uczestniczka Programu „Top 500 Innovators” na Hass School of Business – UC Berkeley.