Studentka studiów magisterskich International Management na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Od pierwszego roku studiów czynnie działa w Wydziałowej Radzie Studentów WZIE, w ostatnich dwóch latach jako Przewodnicząca.

Oprócz tego ostatnie dwa lata Parlamentarzystka w Parlamencie Studentów PG oraz prezes Międzywydziałowego Koła Naukowego Project Management.
Podczas studiów realizuje wiele projektów w ramach działalności studenckiej. Angażuje się również w wiele inicjatyw poza uczelnia.

Przed półtora roku współtworzyła organizację non-profit Google Business Group Trójmiasto oraz koordynowała konferencje Digital Day.
Na co dzień pełna optymizmu i zamiłowania do wszelakiej aktywności fizycznej kobieta.