Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Współtwórca inicjatywy Akceleratora Wiedzy Technicznej® na tej samej uczelni, która odnosi się do przyspieszania nabywania kompetencji i promocji nauki w Polsce. Inicjator i współrealizator kilku projektów naukowo-badawczych m.in. w obszarze smart cities. Współtworzył strategię i działania dotyczące wdrażania aplikacji internetowej pozwalającej na rekrutację pracodawców, pracowników i stażystów oraz wymianę informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje na wielkopolskim rynku pracy. Ekspert w zakresie utrzymywania relacji z kluczowymi pracodawcami w regionie i analizy rynku. Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych w obszarze zarządzania personelem. Kieruje trzema studiami podyplomowymi.