Małgorzata Spychała jest doktorem nauk technicznych, adiunktem Politechniki Poznańskiej (2006). Prowadzi wykłady z zarzadzania zasobami ludzkimi, systemów motywacyjnych, doradztwa zawodowego, komunikacji interpersonalnej i negocjacji. W obszarze naukowym zajmuje się badaniem kompetencji zawodowych (technicznych i społecznych)  pracowników i menedżerów w różnych organizacjach. Szczególnie interesują ją kompetencje menedżera przyszłości oraz metody doskonalenia tych kompetencji. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów oraz 4 monografii. Prowadzi warsztaty dotyczące systemów motywacyjnych różnych grup społecznych oraz pracy zespołowej, kreatywnego myślenia.