Kierownik Projektu Design Thinking Week 2017. Urodzona organizatorka o pozytywnym usposobieniu, chętnie pomagająca i włączająca się w różne inicjatywy. W życiu zawodowym przeszła przez szereg skrajnie różnych stanowisk (z obszaru administracji i obsługi klienta) oraz miejsc pracy. Po uczestnictwie w DT Week 2014 stała się entuzjastką metodyki DT, dlatego też wzięła czynny udział w projekcie Laboratorium Integralii w ramach inicjatywy Design Thinking @ Politechnika Gdańska, a rok później została Asystentka Festiwalu DT Week 2015.

Lubi być w ciągłym ruchu zarówno umysłowym, jak i fizycznym. Nie boi się wyzwań, dlatego chętnie je podejmuje, nie zrażając się trudami związanymi z osiągnięciem zamierzonego celu. Podróżniczka, autostopowiczka, paralotniarka. Interesuje się rozwojem osobistym. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.