Z wykształcenia pedagog, artysta plastyk i PR-owiec. Prezes Fundacji INCEPTIO. Wykształcenie z różnych obszarów łączy pracując zawodowo jako koordynator projektów edukacyjnych
w Fundacji INCEPTIO i Stowarzyszeniu KLATRAT oraz prowadząc własną firmę Creative Square, projektując materiały promocyjne do różnych wydarzeń (jest m.in. autorką logo Design Thinking Week oraz pozostałych materiałów promocyjnych DTW 2014).

Metodykę design thinking – jako innowacyjną formę rozwijania kreatywności i pracy grupowej wśród dzieci i młodzieży – wdraża w ramach edukacji pozaformalnej w Fundacji INCEPTIO, organizacji pozarządowej, którą kieruje.