Inicjatorka, współorganizatorka oraz współprowadząca Design Thinking Week w Poznaniu od 2014 roku. Zawodowo związana z Politechniką Poznańską jako pracownik naukowy i wykładowca w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Uczestniczka stażu TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie poznała m.in. tajniki wiedzy i praktycznego zastosowania design thinking. Stażystka i stypendystka Matej Bel University Banska Bystrica oraz NHL Hogeschool Leeuwarden. Interesuje się kreatywnym tworzeniem rozwiązań w obszarze IT w tym w szczególności aplikacji, inteligentnym miastem, inteligentnymi organizacjami oraz wdrażaniem rozwiązań informatycznych. Współpracuje z uczelniami w kraju i z zza granicy w ramach realizowanych projektów m.in. z Finlandią, Słowacją czy Słowenią. Obecnie współpracuje w tworzeniu Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej kluczowych firm w regionie. Organizuje i prowadzi warsztaty dla wielkopolskich firm m.in. “Kompetencje przyszłości motorem innowacji”.