Doktorantka w Zakładzie Biochemii Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W pracy naukowej zajmuje się otrzymywaniem polimerów zewnątrzkomórkowych z hodowli bakteryjnych. Prowadzone przez nią badania mają na celu poszerzenie wiedzy z zakresu oddziaływań zachodzących między mikroorganizmami a środowiskiem zewnętrznym, właściwości fizyko-chemicznych egzopolimerów wytwarzanych przez wybrane szczepy bakteryjne oraz ich możliwymi zastosowaniami w przemyśle.

Pracę badawczą łączy z działalnością popularyzatorską na Wydziale Biologii i Biotechnologii (udział w organizacji Nocy Biologów, Dni Otwartych UMCS i Konkursu Biochemicznego) oraz w ramach lokalnych inicjatyw (projekt Objazdowy Festiwal Nauki czyli nauka bez barier, Lubelski Festiwal Nauki). W zespole odpowiada za pomoc moderatorom podczas warsztatów, sprawy organizacyjne, opieka nad uczestnikami.