Inżynier, konstruktor i obliczeniowiec. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

Jako członek kół i organizacji studenckich współorganizator wielu wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i biznesowych. Półfinalista ogólnoeuropejskiego turnieju case-study „TIMES – Tournament in Management and Engineering Skills”, z dziedziny inżynierii przemysłowej i zarządzania. Jako konstruktor na co dzień pracuje z problemami technicznymi wymagającymi optymalizacji.

Uważa, że Design Thinking jest idealnym sposobem, dzięki któremu można spojrzeć na wyrób i proces z innej strony i go ulepszyć.