Naukowiec, wynalazca, certyfikowany inżynier niezawodności, oficer mechanik okrętowy. Redaktor naczelny Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie.

Laureat programu MNiSW Top 500 Innovators realizowanego na Uniwersytecie Stanforda, członek Europejskiego Stowarzyszenia TRIZ, PTN Silników Spalinowych, International Group on Reliability, Związku Szlachty Polskiej, egzaminator Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej. Ewaluator kilkudziesięciu projektów B+R m.in. w programach: Horyzont 2020, COST, ERA-NET, PO IR.

Współorganizator DT Week 2014 i 2015. Uczestnik wizyt studyjnych w ośrodkach wykorzystujących DT i PBL: Hasso-Plattner-Institut School of DT w Poczdamie i Aalto University Design Factory w Espoo. Ukończył kursy design thinking, m.in. Stanford d.school Design Thinking Active Lab, IDEO Human-Centered Design. Autor publikacji nt. innowacyjności, wykorzystania heurystyki w rozwiązywaniu problemów.

Zainteresowania: genealogia, filozofia, muzyka (głównie ska i punk), inwentyka.