Absolwent studiów magisterskich na kierunku Informatyka i Ekonometria na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2000) oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2010).

Uczestnik Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „TOP 500 Innovators Science-Management-Commercialization” na Uniwersytecie Stanforda (2013) oraz zagranicznych staży na Cambridge University, Imperial College, Innovation and Technology Transfer Centre of Andalusia. Członek Stowarzyszenia TOP 500 Innovators.

Od 2002 roku pracuje dla Politechniki Krakowskiej. Specjalizuje się w ewaluacji rynkowej technologii i komercjalizacji wiedzy wypracowanej na uczelni. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów związanych z wdrażaniem innowacji w przemyśle oraz doradztwem dla młodych przedsiębiorców.

Współzałożyciel INTECH PK – spółki celowej Politechniki Krakowskiej, gdzie od 2016 roku piastuje funkcje wiceprezesa zarządu. Od 2014 r. zaangażowany w powoływanie spółek technologicznych i zarządzanie własnością intelektualną uczelni.

Współtwórca i animator „caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk”, cyklu praktycznych warsztatów opartych na metodykach design thinking i business model canvas, w ramach których interdyscyplinarne zespoły pracują nad rozwiązaniem konkretnych problemów naukowych, biznesowych i społecznych w celu wypracowania prototypów nowych produktów i usług.

Współorganizator krakowskiej odsłony DT Week, Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji oraz koordynator Dni Wynalazków na PK. Ekspert w zakresie wprowadzania na rynek zagraniczny produktów i usług w ramach programu Cybersec Accelerator realizowanego na rzecz firm z Małopolski.

Prywatnie – entuzjasta rockowej alternatywy i podróży na wschodnie rubieże.