Absolwentka studiów biologicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie uczestniczka studiów doktoranckich z zakresu biotechnologii w Zakładzie Biochemii UMCS. Jej praca naukowa związana jest z otrzymywaniem zmodyfikowanych materiałów biomedycznych za pomocą naturalnych i syntetycznych inhibitorów proteaz serynowych oraz analizą właściwości biologicznych i fizyko-chemicznych zmodyfikowanych biomateriałów. Lubi, kiedy praca przynosi jej radość i satysfakcję z tworzenia nowych rzeczy. Miłośniczka książek i przyrody. W zespole odpowiada za pomoc moderatorom podczas warsztatów, sprawy organizacyjne, opieka nad uczestnikami.