Inż. architekt krajobrazu, członek Fundacji Laboratorium Innowacji i Kreatywności (FLIK), Koordynator Design Thinking Week 2015 w Krakowie. Metodę Design Thinking poznała podczas warsztatów prowadzonych przez FLIK. Uczestnik warsztatów podczas projektu partycypacyjnego “Superścieżka”. Doświadczenia w wolontariacie zdobyła dzięki stowarzyszeniu Wiosna – w projekcie Szlachetna Paczka, oprócz wolontariatu polegającego na kontakcie z rodzinami potrzebującymi pomocy była liderem regionu. Pozyskiwała i kierowała wolontariuszami podczas trwania projektu. Jako tutor w Akademii Przyszłości pracowała z podopiecznymi Akademii.