Doktorantka w Zakładzie Biochemii, Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół grzybów rozkładających drewno i wydzielanych przez nich cząsteczek biologicznych. Rozpoczynając pracę naukową zajmowała się tematyką wytwarzania polisacharydów zewnątrzkomórkowych w hodowlach grzybów wyższych. Obecnie, jej praca badawcza dotyczy zastosowania zewnątrzkomórkowych enzymów grzybowych w procesie syntezy barwników oraz rozkładu zanieczyszczeń środowiska w postaci barwników syntetycznych oraz farmaceutyków. Badania te, prowadzi w ramach pracy doktorskiej oraz na potrzeby realizacji projektu, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 9. W zespole odpowiada za pomoc moderatorom podczas warsztatów, sprawy organizacyjne, opieka nad uczestnikami.