Doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej prowadząca badania w dotyczące miejskich ogrodów użytkowych.
Od 13 lat zaangażowana w organizację polskiej edycji konkursu Odyseja Umysłu.
Doświadczony szkoleniowiec sędziów i trenerów Programu w zakresie rozwijania i oceny kreatywności wśród dzieci i młodzieży.
Wolontariusz Trójmiejskich organizacji społecznych.