dr Ewelina Król. Pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Laureatka programów „Iuventus Plus” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (konkurs 2010 i 2011) i „Preludium” Narodowego Centrum Nauki (konkurs 2012). Wykonawca wielu projektów naukowych finansowanych przez MNiSW, NCN i NCBiR. Laureatka konkursu MNiSW “TOP500 Innovators Science-Management-Commercialization”, w ramach którego odbyła dwumiesięczny staż na Stanford University w Kalifornii. Współorganizatorka Letnich Szkół Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed oraz Międzynarodowego Zjazdu Herpeswirusologicznego w Gdańsku, w którym wzięło udział około 500 wybitnych naukowców z całego świata.