Dr inż. Marcin Słoma, uzyskał stopień doktora nauk technicznych wraz z nagrodą Rektora PW za rozprawę doktorską wyróżnioną przez Radę Wydziału Mechatroniki. Prowadzi badania w dziedzinie elektroniki drukowanej, technik mikroobróbki, nanomateriałów. Odbył staż naukowy podoktorski na Uniwersytecie Oulu w Finlandii. Jest absolwentem programu Top 500 Innovators organizowanego przez MNiSW, w ramach którego uczestniczył w w dwumiesięcznym szkoleniu na Uniwersytecie Stanforda. Doświadczenie zdobyte w ramach wyjazdu wprowadza do działań edukacyjnych, realizując zajęcia dydaktyczne w duchu Project Based Learning kładąc nacisk na pracę w zespołach projektowych, szybkie prototypownie, Design Thinking i zarządzanie strategiczne. Jest również współzałożycielem Laboratorium Ludzi Kreatywnych X-lab na Politechnice Warszawskiej, oraz dwukrotnym laureatem nagrody SSPW dla najlepszego wykładowcy i prowadzącego ćwiczenia „Złota Kreda”.