Dyrektor Centrum Transferu Technologii Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie, absolwentka anglistyki, ekonomii menedżerskiej i studiów podyplomowych z IPR, laureatka programu MNiSW Top 500 Innovators realizowanego na Uniwersytecie Stanforda.

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów, zarządzaniu badaniami naukowymi i komercjalizacji ich wyników, organizacji dużych i małych wydarzeń, nauczaniu języka angielskiego oraz tłumaczeniach.

Współorganizatorka DT Week 2014 i 2015. Uczestniczka wizyty studyjnej w Hasso-Plattner-Institut School of Design Thinking w Poczdamie oraz kursów Stanford d.school Design Thinking Active Lab i IDEO Human-Centered Design. Autorka publikacji m.in. nt. wynalazczości, innowacyjności oraz wykorzystania heurystyki w rozwiązywaniu problemów.

Prywatnie lubi ciszę i przyrodę oraz podróże i rękodzieło. Humanistka choć stąpająca po ziemi i bardzo dobrze zorganizowana. Zainteresowana wynalazczością i inwentyką.