Dorota Bociąga – pomysłodawca i twórca DT4U – Design Thinking Workspace – przestrzeni kreatywnego rozwiązywania zagadnień problemowych w wykorzystaniem metodyki design thinking w Politechnice Łódzkiej. Swoją wiedzę i pierwsze doświadczenia z DT zdobyła w Hasso Plattner Institute of Design na Uniwersytecie Stanforda (USA). Od 2012 roku poprzez ciągłą praktykę rozwija swój warsztat w zakresie DT oraz ogólnie pojętego myślenia projektowego. Obecnie kieruje międzynarodowym projektem DiamonDT (www.diamondt.eu), którego celem jest rozwój innowacyjnej dydaktyki.
Jako certyfikowany trener specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu design thinking, efektywnych form kształcenia, zarządzania projektami B+R oraz komercjalizacji wyrobów medycznych.
Na co dzień – adiunkt PŁ oraz wykładowca Łódzkiej Szkoły Filmowej. Poza DT, zarówno dydaktycznie jak i naukowo-badawczo, zajmuje się inżynierią biomedyczną. W tym obszarze jest autorem opracowań naukowych, współautorem patentów i wdrożeń.