Dariusz Kołoda

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku technologia chemiczna. Obecnie Broker Innowacji na Uniwersytecie Warszawskim odpowiedzialny za budowanie współpracy między światem nauki
i biznesu. Aktywnie wspiera transfer technologii i komercjalizację wyników badań naukowych oraz ochronę własności intelektualnej powstałej na UW. Doświadczony menedżer projektów naukowo badawczych odpowiedzialny za pozyskiwanie środków na projekty R&D, nadzór nad ich realizacją oraz sprawozdawczość.

Wielki entuzjasta metodyki Design Thinking, którą wykorzystuje
w swojej pracy ze startupami przy rozwiązywaniu problemów technologicznych. Inicjator wdrażania design thinking jako innowacyjnej formy rozwijania kreatywności i pracy grupowej wśród dzieci i młodzieży w ramach edukacji pozaformalnej, realizowanej przez założone przez niego organizacje pozarządowe (Fundacja INCPETIO, Stowarzyszenie KLATRAT).