Absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Magister inżynier z kwalifikacjami nauczycielskimi. Doktorantka III roku w Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn na Politechnice Częstochowskiej w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn. Na studiach I stopnia występowała w w Lip Dub’ie (teledysku promującym Politechnikę Częstochowską). Na studiach II stopnia przez semestr pobierała naukę na Katholieke Universiteit Leuven (w Belgii) w ramach programu Erasmus.
Laureatka w programie z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, pod nazwą TransFormation.doc, w Ivey Business School, London Ontario w Kanadzie.
Naukowo spełnia się badając roboty mobilne poprzez opis ich ruchu. Uczestniczka konferencji, wielu szkoleń oraz kursów. Interesuje się kinematografią z polowy XX wieku. W wolnym czasie bierze udział w spływach kajakowych…a przygodę z Design Thinking zaczyna teraz!