Na co dzień zajmuje się pracą naukową w Zakładzie Biochemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej praca badawcza związana jest przede wszystkim z biotechnologią i biokatalizą, a dokładniej z otrzymywaniem nowych substancji, takich jak leki, barwniki oraz biopolimery, przy udziale grzybów i ich enzymów. Ideą Desigh Thinking zaraziła się na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii i stara się wykorzystywać narzędzia dt w pracy ze studentami oraz w działalności popularyzatorskiej. Ciekawość świata, pasja i radość z tworzenia nowych rzeczy dla innych i wraz z innymi, to podstawa jej pracy naukowej i pozanaukowej. W zespole odpowiedzialna za utrzymanie relacji z podmiotami zewnętrznymi wydarzenia, opracowanie konceptu merytorycznego wydarzenia i moderator warsztatów.