Dr inż. Aneta Tor-Świątek

Liderka DTW 2017 w Lublinie. Adiunkt w Katedrze Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych Politechniki Lubelskiej. Absolwentka Stanford University w ramach programu Top500 Innovators, gdzie została zainspirowana metodą Design Thinking. Inżynier, naukowiec, dydaktyk, innowatorka, wynalazczyni, wielokrotnie nagradzana za swoje rozwiązania na międzynarodowych wystawach wynalazków. Twórca i koordynator Strefy Design Thinking w Lublinie, działającej przy Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych. Moderator warsztatów design thinking, m.in. podczas corocznych Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PAN, Design Thinking Week 2015, Zjazdu Absolwentów Top 500 Innovators 2015, Dni Otwartych Politechniki Lubelskiej oraz warsztatów organizowanych przez Strefę Design Thinking w Lublinie. W zespole DTW odpowiedzialna za koordynację pracy zespołu lokalnego, współpracę z zespołem ogólnopolskim, kontakt z mediami i partnerem strategicznym, przygotowanie merytoryczne i prowadzenie warsztatów.