KRAKÓW

02.11 – 07.11.2015

DTW Kraków 2015 składał się z trzech części – CaseLab, warsztaty wprowadzające w metodę DT oraz warsztaty partycypacyjne. W całości wydarzenia wzięło udział ok. 110 uczestników: studentów, naukowców  oraz  osób zainteresowanych poruszaną problematyką i/lub metodologią DT.

W ramach DT Week INTECH PK zorganizował autorskie warsztaty „CaseLab – Laboratorium Dobrych Praktyk”, które miały na celu wspólne tworzenie rozwiązań rynkowych w oparciu o metodykę design thinking* i realne przypadki biznesowe. Podczas warsztatów zdefiniowano  problemy  związane z innowacyjnym rozwiązaniem opracowanym na Politechnice Krakowskiej jakim jest orteza reciprokalna ze wspomaganiem mechatronicznym.

Podczas dwudniowych warsztatów prowadzonych przez Pleo Skills przedstawionych było kilka zagadnień z zakresu stosowania metody DT. Obejmowały one budowanie mapy empatii chłopów pańszczyźnianych oraz tworzenie persony  seniora na wyciągu narciarskim.

Ostatnią częścią DTWeeku 2015 był projekt partycypacyjny realizowany w partnerstwie z Urzędem Miasta Krakowa a dotyczący badania potrzeb użytkowników Placu na Stawach w Krakowie. Podczas warsztatów uczestnicy poszukiwali nowej wizji życia społeczności na Placu Na Stawach.

Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz rektor Politechniki Krakowskiej Kazimierz Furtak.

ZAPRASZALI

LABEL1

KRAKÓW

Anglistka, marzycielka, działaczka. Od początku kariery zawodowej związana z projektowaniem i optymalizacją usług IT, pracuje jako metodyk materiałów treningowych oraz rozwija środowisko e-learningowe w Krakowie. W pracy zawodowej korzysta z dobrodziejstw metodologii LEAN oraz design thinking, łącząc powyższe z doświadczeniem nauczycielskim i projektowym. Dodatkowo czynnie działa w Fundacji Laboratorium Innowacji i Kreatywności (Creative Cracow) współorganizując projekty społeczne (Design Thinking Week 2014, festiwal Your City Out City 2014), szkolenia i warsztaty kreatywne. W wolnym czasie podróżuje, jeździ na rolkach, gra w hokeja i czyta.

KRAKÓW

Absolwent studiów magisterskich na kierunku informatyka i ekonometria na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Od 2002 roku związany z Politechniką Krakowską jako specjalista ds. współpracy z przemysłem. Początkowo jako konsultant odpowiedzialny za realizację projektów związanych z transferem technologii, a od 2007 r. zaangażowany w komercjalizację wiedzy wypracowanej na uczelni. Od 2014 r. związany z pracami nad powoływaniem start up’ów i zarządzaniem własnością intelektualną uczelni w ramach spółki INTECH PK sp. z o.o. Specjalizuje się w ewaluacji rynkowej technologii i zarządzaniu innowacjami.

 

Uczestnik Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „TOP 500 Innovators Science-Management-Commercialization” na Stanford University, USA.

Twórca i animator warsztatów z zakresu zastosowania design thinking w tworzeniu i prowadzeniu spółek technologicznych.

Prywatnie: miłośnik rockowej alternatywy i podróży na styku Europy i Azji.

KRAKÓW

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z zakresu planowania strategicznego, marketingu, finansów i zarządzania. Laureatka prestiżowego Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „TOP 500 Innovators Science-Management-Commercialization”, w ramach którego w 2013 r. odbyła  staż na Uniwersytecie Stanforda, USA.

Posiada 20-letnie praktyczne doświadczenie w przedsięwzięciach biznesowych, budowaniu sieci sprzedaży produktów i usług oraz kierowaniu projektami inwestycyjnymi. Jest współzałożycielem kilku firm. Od 2011 r. związana z Politechniką Krakowską, jako specjalista ds. transferu technologii i pozyskiwania partnerów do realizacji wspólnych inicjatyw dotyczących biznesowego wykorzystania własności intelektualnej uczelni.

Jest współzałożycielem Stowarzyszenia BeneTibi, w Stowarzyszeniu TOP 500 Innovators pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

Od 2014 r. jest Prezesem Zarządu INTECH PK Sp. z o.o., spółki która realizuje przedsięwzięcia z zakresu komercjalizacji wiedzy i transferu technologii oraz świadczy usługi konsultingowe w zakresie inwestycji, inkubacji i strategii rozwoju.

KRAKÓW

Pedagog, mediator, trener, metodyk, researcher – wykorzystuje metody kreatywne do dydaktyki, projektowania oraz komunikacji ze społeczeństwem. Ponad 10 letnie doświadczenie pracy trenera z każdą grupą wiekową, doświadczenie pozyskiwania opinii publicznej, projektowania narzędzi i pobudzania do dialogu. W obszarze edukacji pracowała m.in. nad zagadnieniami nauczania i wychowania poprzez inspirację i kreatywność bezpośrednio z młodzieżą jak i animatorami edukacji (Zintegrowany Model Kulturoterapii, program wolontariacki Projektor – KLANZA, współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci). Metodą design thinking miała okazję pracować podczas Design Thinking Week Kraków, projektowania kultury organizacyjnej FLIK, projektu przestrzennego „Zmieniam miasto” w Stalowej Woli, szkoleń otwartych i zamkniętych dla stowarzyszeń i firm. Współpracuje z KarekDesign oraz Fundacją Laboratorium Innowacji i Kreatywności (Creative Cracow).

KRAKÓW

Inż. architekt krajobrazu, członek Fundacji Laboratorium Innowacji i Kreatywności (FLIK), Koordynator Design Thinking Week 2015 w Krakowie. Metodę Design Thinking poznała podczas warsztatów prowadzonych przez FLIK. Uczestnik warsztatów podczas projektu partycypacyjnego “Superścieżka”. Doświadczenia w wolontariacie zdobyła dzięki stowarzyszeniu Wiosna – w projekcie Szlachetna Paczka, oprócz wolontariatu polegającego na kontakcie z rodzinami potrzebującymi pomocy była liderem regionu. Pozyskiwała i kierowała wolontariuszami podczas trwania projektu. Jako tutor w Akademii Przyszłości pracowała z podopiecznymi Akademii.

KRAKÓW

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Automatyka i Robotyka na Politechnice Krakowskiej.

Od 2010 roku pracownik Politechniki Krakowskiej jako asystent naukowo- dydaktyczny w Katedrze Automatyki i Technik Informacyjnych na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Obecnie  w trakcie pisania rozprawy  doktorskiej w dziedzinie mechanika. Autor kilkunastu artykułów naukowych oraz wystąpień na wielu konferencjach międzynarodowych.   Uczestnik wielu projektów na pograniczu nauki i biznesu, w tym programów stażowych, grantów i prac rozwojowych.

Od 2012 instruktor komercyjnych kursów programowania sterowników przemysłowych.

Od 2015 r. związany z pracami nad powoływaniem start up’ów i zarządzaniem własnością intelektualną uczelni w ramach spółki INTECH PK sp. z o.o. Specjalizuje się w marketingu i rozwoju marki spółki.

Prywatnie miłośnik wszelkich aktywności fizycznych oraz podróży.

KRAKÓW

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Inżynieria Materiałowa. Obecnie w doktorant w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie na Środowiskowym Studium Doktoranckim z zakresu Inżynierii Materiałowej. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych oraz wystąpień na międzynarodowych konferencjach. Wykonawca licznych projektów naukowych Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Związany z pracami nad powoływaniem start up’ów i zarządzaniem własnością intelektualną w ramach spółki INTECH PK sp. z o.o. Specjalizuje się ewaluacji rynkowej technologii.

Uczestnik licznych warsztatów i szkoleń z zakresu negocjacji, autoprezentacji i design thinking.

W wolnych chwilach miłośnik literatury science-fiction oraz modelarstwa.

Gdzie?

Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24

Centrum Transferu Technologii CITTRU

ul. Czapskich 4

Wojewódzki Urząd Pracy

 plac Na Stawach 1

Dla Kogo?

Dla studentów i mieszkańców

Kontakt

Karolina Adamczyk

karolina.j.adamczak@gmail.com

ZAPISY

CaseLab – Laboratorium Dobrych Praktyk: http://dtwlabolatorium.evenea.pl/

projekt Placu Na Stawach: http://dtwwarsztatynastawach.evenea.pl/
warsztaty Chłopska Szkoła: http://dtwwarsztaty-chlopskaszkola.evenea.pl/

Centrum Transferu Technologii CITTRU

Centrum Transferu Technologii CITTRU

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Wojewódzki Urząd Pracy

PARTNERZY

This carousel is empty, please add some logos.
Share This