Pracownicy Wydziału Inżynierii Zarządzania przy Politechnice Poznańskiej oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego od lat angażują się w ogólnopolski Festiwal Myślenia Projektowego Design Thinking Week. Dlatego  13 maja 2017 odbędą się całodniowe warsztaty pn. “Projektowanie systemów motywacyjnych dla pokolenia Millenialsów”, w których uczestniczyć będą studenci poznańskich uczelni oraz przedstawiciele przedsiębiorstw z Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej.

Warsztaty organizowane są przez Stowarzyszenie TOP500 Innovators, przy współpracy z Politechniką Poznańską – Wydziałem Inżynierii Zarządzania w ramach inicjatywy Akcelerator Wiedzy Technicznej® oraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. – Warsztaty będą zorganizowane w PCSS-owej przestrzeni Future Coworking Lab dla blisko 20 osób – opowiada dr inż. Magdalena Graczyk – Kucharska z Wydziału Inżynierii Zarządzania Poliechniki Poznańskiej – Zaprosimy do wspólnego myślenia przedstawicieli każdej z grup: Millenialsów, którzy jeszcze studiują, tych którzy już pracują i przedsiębiorców, którzy zatrudniają przedstawicieli pokolenia „klapek i ipodów” – dodaje. – Spodziewamy się bardzo ciekawej burzy mózgów – mówi dr inż. Marek Goliński z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej  – Materiał, który uda nam się zebrać podczas wspólnej pracy, zostanie przekazany w formie raportów uczestnikom spotkania, a być może będzie to przyczółek do dalszych badań pokolenia Millenialsów i ich relacji ze światem edukacji i gospodarki. Jak zapowiada Adam Olszewski z PCSS – Podczas warsztatów najpierw rozłożymy problem na części pierwsze, aby dobrze zrozumieć co wpływa na decyzje młodego pokolenia o podjęciu pracy i o pozytywnej ocenie pracodawcy. Dopiero w drugiej części spróbujemy znaleźć rozwiązania. Kto wie co wyjdzie z warsztatów? Być może pomysły na nowy sposób komunikacji, a być może zarysujemy koncepcję systemu informatycznego, wspierającego zdalne zatrudnienie. Pracodawcy podczas warsztatów będą mogli przedstawić swoje oczekiwania wobec młodych pracowników, ale także będą mogli poznać wizje, wyobrażenia, ale także obawy Millenialsów, których na rynku pracy będzie przybywało.  Jesteśmy bardzo ciekawi zderzenia perspektyw uczestników, wśród których znajdą się studenci, osoby z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, jak i sami pracodawcy – mówi Adam Olszewski. Nawet jeśli będziemy wykończeni sześciogodzinnym warsztatem – mówi dr inż. Magdalena Graczyk – Kucharska – To będziemy mieli poczucie ogromnej satysfakcji i dobrze wykorzystanych godzin, które mogą przynieść odpowiedzi na wiele pytań i rozwiązania różnych problemów.

Więcej informacji: #DTWeek Poznań